۱۳۹۷-۱۱-۲۸

آشنایی با استارتاپ Click Medix

متاسفانه افراد زیادی در دنیا به امکانات پزشکی و پزشکان متخصص دسترسی ندارند و یا نمی‌توانند هزینه گزاف […]