۱۳۹۷-۱۱-۲۸

نانوبیوتکنولوژی و بیوسنسورها

در این ویدیو Andreas Mershin محقق MIT از کاربرد نانوبیوتکنولوژی در توسعه بیوسنسورها می گوید.