۱۳۹۷-۱۱-۲۸

اپیزود ۱: کارآفرینان بزرگ حوزه سلامت (۱)

در این اپیزود از سری پادکست های کانتومد، در خصوص معرفی کارآفرینان بزرگ جهان در حوزه سلامت (بخش […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

اپیزود ۲: کارآفرینان بزرگ حوزه سلامت (۲)

در این اپیزود از سری پادکست های کانتومد، در خصوص معرفی کارآفرینان بزرگ جهان در حوزه سلامت (بخش […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

اپیزود ۳: سلامت جهان در ۵۰ سال آینده (۱)

در این اپیزود از سری پادکست های کانتومد، در خصوص پیش بینی سلامت جهان در ۵۰ سال آینده […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

اپیزود ۴: سلامت جهان در ۵۰ سال آینده (۲)

در این اپیزود از سری پادکست های کانتومد، در خصوص پیش بینی سلامت جهان در ۵۰ سال آینده […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۹

“شماره اول” مجله کانتومد

اولین شماره مجله الکترونیکی کارآفرینی سلامت با نام مجله کانتومد را از ظریق لینک زیر دریافت نمایید:   […]