۱۳۹۷-۱۱-۲۸

هوش مصنوعی و تصویربرداری پزشکی

الگوریتم های هوش مصنوعی امروزی به ده ها هزار تصویر پزشکی گران نیاز دارند تا بیماری را تشخیص […]