۱۳۹۷-۱۱-۲۸

بخیه را فراموش کنید!

در این سخنرانی «جو لندولینا» در خصوص نوآوری خود در ساخت یک ژل درمانی که میتواند خونریزی پس […]