۱۳۹۷-۱۱-۲۷

سلامت دیجیتال

سلامت یکـی از نیازهای اساسی انسان و تامین خدمات بهداشتی درمانی باکیفیت، ایمن، اثربخش و تا حد امکان […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

آشنایی با استارتاپ Click Medix

متاسفانه افراد زیادی در دنیا به امکانات پزشکی و پزشکان متخصص دسترسی ندارند و یا نمی‌توانند هزینه گزاف […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

آشنایی با استارتاپ Cellularity

استارتاپ Cellularity در سال ۲۰۱۶ توسط پزشکی به نام دکتر HARIRI راه‌اندازی شد. تمرکز این شرکت بر روی استفاده از […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

استارتاپ چیست؟

آیا تا به حال به مولفه‌هایی که باعث می‌شود به یک کسب و کار کلیدواژه استارتاپ را نسبت […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۹

آشنایی با استارتاپ Rubius Therapeutics

استارتاپ Rubius Therapeutics قصد دارد با به کارگیری گلبول‌های قرمز خون، نوع جدیدی از دارو را معرفی کند. در […]