۱۳۹۷-۱۱-۲۷

سلامت دیجیتال

سلامت یکـی از نیازهای اساسی انسان و تامین خدمات بهداشتی درمانی باکیفیت، ایمن، اثربخش و تا حد امکان […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

مهندسی بافت

همیشه رویاها موتورهای محرکه پیشرفت بشر بوده اند. روزی رویای پرواز به ما هواپیما هدیه داد، رویای شناخت […]
۱۳۹۷-۱۱-۲۸

سلامت خانگی

خدمات بسیاری وجود دارند که بیمار می‌تواند در منزل و بدون نیاز به بستری در بیمارستان از آن‌ها […]